0

Historia powstania Mazurskiej Fundacji Edukacyjnej „Bonus Pastor”

W roku 2003 (wrzesień), w Węgorzewie przy parafii pw. Dobrego Pasterza z inicjatywy śp. ks Piotra Mazurka rozpoczęła działalność świetlica dla dzieci i młodzieży prowadzona przez grupę nauczycieli-wolontariuszy.  W pierwszym roku działalności świetlicy realizowany był program pomocy w nauce dzieciom i młodzieży z rodzin najuboższych naszego miasta i gminy. Z pomocy systematycznie korzystało około 80 dzieci. Prowadzone były zajęcia dokształcające i pomoc dzieciom z następujących przedmiotów: matematyka, przyroda, j. polski, j. niemiecki, j. angielski, nauczanie początkowe. Ponadto udzielaliśmy porad psychologicznych oraz logopedycznych. Przeprowadziliśmy także kurs żeglarski dla dzieci i młodzieży. W naszej świetlicy pracowało jako wolontariusze ponad 20-tu nauczycieli i pedagogów. Wykorzystując uzyskane doświadczenia, w roku szkolnym 2004/2005 rozszerzona została działalność świetlicy, w tym o prowadzenie: kursów językowych (angielski, niemiecki), działań z zakresu edukacji ekologicznej, kursów żeglarskich, a także zorganizowania wypoczynku wakacyjnego dla dzieci.

Cele świetlicy parafialnej

– Pomoc dla dzieci z rodzin naszego regionu najuboższych i dotkniętych patologiami społecznymi.

– Działania edukacyjne, objęcie jak najszerszą opieką dzieci, młodzieży jak również bezrobotnych mieszkańców naszego miasta, gminy i powiatu służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.

W okresie wakacji ( 2005 r.) zorganizowaliśmy– dwa turnusy kolonijne po 14 dni w terminie lipiec – sierpień, dla dzieci pochodzących z rodzin najuboższych powiatu, bez odpłatności rodziców. Razem  program objął 51 dzieci w tym 10-cioro dzieci z Obwodu Kaliningradzkiego w ramach współpracy przygranicznej.

-kursów żeglarskich – dwa turnusy

-organizację Festiwalu Piosenki Religijnej „SALWATOR” – 24-26 czerwiec 2005 rok.

W tym czasie rozważana była możliwość powołania fundacji edukacyjnej, która niosłaby pomoc dla dzieci z rodzin najuboższych i dotkniętych patologiami społecznymi.

Zakładaliśmy, że pomysł powołania fundacji posłużyć powinien w przyszłości wspieraniu już działającej świetlicy jak i tworzeniu jej filii terenowych w poszczególnych gminach i sołectwach, docelowo utworzeniu Regionalnego Centrum Pomocy Dzieciom i Młodzieży.

Fundacja powstała na jesieni 2005 roku, a pierwszym jej Prezesem został wybrany śp. ks Piotr Mazurek

W kolejnych latach działanie Fundacji skupiało się na prowadzeniu:

– pomocy dzieciom i młodzieży w nauce w ramach prowadzonej świetlicy;

– kursów językowych i żeglarskich;

– półkolonii dla dzieci w okresie wakacyjnym – razem skorzystało  z nich w latach 2006 -2010 ponad 200 dzieci;

– przez dwa lata dla ok 20 dzieci pracowni modelarskiej;

– Festynu Rodzinnego od 2008 roku mającego corocznie od 2-4 tyś uczestników;

– od 2011 roku programu stypendiów pomostowych. Do konca 2017 roku razem skorzystało z niego ponad 80 maturzystów  z powiatu węgorzewskiego i giżyckiego;

– spotkań wigilijnych dla osób samotnych od 2014 roku. Uczestniczy w nich rokrocznie średnio ok 30 osób;

Od 2016 roku prowadzimy we współpracy z Hufcem Harcerskim w Węgorzewie szkoleniowe obozy letnie – średnio po 25 uczestników.

W 2016 roku zorganizowaliśmy kurs dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży dla 10 osobowej grupy.

Od 2016 roku prowadzimy w okresie ferii zimowych 5 -cio dniowe biwaki dla dzieci i młodzieży – średnio bierze w nich udział ok 80 dzieci.

W 2016 roku reaktywowaliśmy stworzony przez śp. hm. Jana Biłata „Zlot Jachtów Niedźwiedzie Mięso”. W październiku 2016 roku, na zakończenie sezonu żeglarskiego, wzięło w nim udział prawie 100 dzieci i młodzieży. Zamierzamy kontynuować zloty w kolejnych latach.

Od 2016 roku działa przy Fundacji Zespół pod kierownictwem pani Ewy Roch zajmujący się prowadzeniem zbiórek publicznych, w celu pomocy osobom niepełnosprawnym z terenu naszego powiatu. Wartość dotychczas udzielonej pomocy wynosi ponad 80 tyś złotych, co umożliwiło pomoc kilkunastu osobom niepełnosprawnym, w tym: zakup  i remont wózków inwalidzkich, remont i dostosowanie mieszkań, dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych, pomoc finansowa w celu zakupu leków i materiałów medycznych . Istotny jest fakt, że Fundacja nie pobiera od zebranych środków prowizji na cele administracyjne, jak wiele organizacji działających w tym obszarze, a współpracujący z nami mieszkańcy miasta pracują w tzw. pełnym wolontariacie.

Powyższe działania w naszej ocenie były i są potrzebne społecznie, ponieważ żyjemy w regionie dotkniętym strukturalnym bezrobociem, biednym. Działania edukacyjne, objęcie jak najszerszą opieką dzieci, młodzieży jak również bezrobotnych mieszkańców naszego miasta, gminy i powiatu, powinny służyć wyrównywaniu szans edukacyjnych. Działalność głównie opieraliśmy i opierać będziemy jak dotychczas na pracy wolontariuszy. Nasze dotychczasowe działania znalazły uznanie zarówno władz samorządowych jak i dyrekcji szkół.

14 listopada 2017 roku odszedł od nas śp. ks Piotr Mazurek, człowiek wyjątkowych przymiotów. Inicjator powstania i Prezes Rady Mazurskiej Fundacji Edukacyjnej „Bonus Pastor” od chwili jej założenia. Pozostawił wiele widocznych materialnych śladów swojego społecznikowskiego zaangażowania. Śp. ks. Piotr trwale zapisał się w świadomości wielu mieszkańców ziemi węgorzewskiej, jako mądry duszpasterz, wrażliwy na problemy innych ludzi społecznik, po prostu Dobry Człowiek, którego życie było i długo będzie wzorem do naśladowania. Śp. ks. Piotr Mazurek od 1 lipca 1998 roku związany z Ziemią Węgorzewską, poświecił prawie trzecią część życia dla pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności. To postać znana nie tylko w parafii, którą kierował, ale mieszkańcom zarówno gminy jak i powiatu. Postać rozpoznawalna i ceniona z racji swych wyjątkowych przymiotów osobistych, jak i zaangażowania w życie społeczne. Myślący głównie o innych, o wyjątkowym darze skupiania wokół siebie ludzi gotowych pomagać innym. Szczególnie  wrażliwy na problemy i sytuację dzieci oraz młodzieży. Zawsze gotowy wysłuchać i pomóc drugiemu człowiekowi w potrzebie. Duszpasterz, społecznik, mądry nauczyciel, wrażliwy na biedę i nieszczęścia innych, dla którego na pierwszym miejscu był zawsze człowiek, któremu trzeba pomóc.
Śp. ks. Piotr to postać nietuzinkowa, to Człowiek pełen ciepła, otwarty i kochający ludzi, pełen o nich trosk. To społecznik którego najlepiej charakteryzują słowa –  „nie narzekaj, tylko rób to, co jest w zasięgu twoich możliwości, aby zmienić swoje jak i najbliższego otoczenia życie”. Dwadzieścia lat aktywności społecznej ks. Piotra na ziemi węgorzewskiej to wiele cennych inicjatyw wychodzących naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy i powiatu węgorzewskiego.

Leave a reply