Festyn 2016

Zapraszamy na VII Festyn Rodzinny 

5 czerwca 2016 r. o godzinie 13.00 🙂

Część 2.2

 


 

Jak co roku zapraszamy do wspólnej zabawy całe rodziny! Z nami nie ma czasu na nudę 🙂

Dochód z Festynu – jak w minionych latach – przeznaczamy na stypendia pomostowe dla tegorocznych węgorzewskich maturzystów.  

Główne cele imprezy:

 

    • – zwiększenie wiedzy na temat pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu wśród rodzin,

    • – wzmacnianie więzi rodzinnych,

    • – upowszechnianie idei spójności rodziny,

    • – działania z zakresie edukacji ekologicznej, bezpieczeństwa i prozdrowotnej,

    • – integracja  środowiska lokalnego.