Władze Fundacji

Rada Fundacji w dniu 8.11.2017 roku dokonała wyboru Zarzadu Fundacji na kolejną kadencję. W skład Zarządu Fundacji weszli:

Zarząd Mazurskiej Fundacji Edukacyjnej „Bonus Pastor” :

1. Prezes Zarządu – Irena Biłat

2. Sekretarz Zarządu Fundacji – Andrzej Kolasa

3. Członek Zarządu Fundacji – Marianna Putkowska

Rada Fundacji w dniu 04.12.2017 roku dokonała wyboru władz Fundacji na kolejną kadencję zgodnie z zapisami znowelizowanego Statutu Fundacji. W wyniku przeprowadzonych wyborów zostały wybrane na kolejną czteroletnią kadencję następujące osoby:

Rada Mazurskiej Fundacji Edukacyjnej „Bonus Pastor” :

1. Prezes Rady Fundacji – ks Rafał Chwałkowski

2. Wiceprezes Rady Fundacji – Dorota Kamińska

3. Sekretarz Rady Fundacji – Wioletta Banasiewicz

4. Członek Rady Fundacji – Zbigniew Śmierzyński

5. Członek Rady Fundacji – Alicja Rymszewicz

6. Członek Rady Fundacji – Marta Niedziółka