0

Rozliczenie Zarządu z działania w 2018 roku

SPRAWOZDANIE

Z działania Zarządu Fundacji za okres od 9.11.2017 do 29.11.2018

(aktualizacja 29.11.2018 godz. 10.30)

Zarząd Fundacji po dokonanym 8.11.br przez Radę Fundacji wyborze członków Zarządu, ukonstytuował się 10.11.br., wybierając do pełnienia funkcji:

Prezesa Zarządu – panią Irenę Biłat

Sekretarza Zarządu – pana Andrzeja Kolasę

Członka Zarządu – panią Marianne Putkowską

Zarząd przyjął odpowiedzialność za zarządzanie zgodnie ze statutem finansami i mieniem Fundacji ze stanem rachunków na dzień 20.11.2017 rok

 1. FINANSE

Zgodnie z dokonaną analizą sytuacja finansowa Fundacji przedstawiała się następująco:

Stan finansów Fundacji na 20.11.2017 rok

Fundacja posiada otwarte w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie dwa rachunki bankowe:

Rachunek: 06 934...

0

POROZUMIENIE z 15.11.2018

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 15.11.2018 roku w Węgorzewie pomiędzy:

Stowarzyszeniem „Pomagam bo lubię” z siedzibą w Węgorzewie,  reprezentowanym przez:

 1. Ewę Roch- Prezesa Stowarzyszenia
 2. Kingę Latosińską – Wiceprezesa Stowarzyszenia

zwanym dalej: Stowarzyszeniem

a

Mazurską Fundacją Edukacyjną „Bonus Pastor”, ul. Pionierów 4, 11-600 Węgorzewo reprezentowaną przez:

 1. Irenę Biłat – Prezesa Zarządu
 2. Andrzeja Kolasa – Sekretarz Zarządu

zwaną dalej: Fundacją

Paragraf 1

 Strony porozumienia ustalają:

 1. Fundacja przekaże objętych pomocą w 2018 roku niepełnosprawnych pod opiekę Stowarzyszeniu.
 2. Stowarzyszenie przejmie opiekę nad wskazanymi przez Fundację osobami niepełnosprawnymi.
 3. Fundacja przekaże na wskazane przez Stowarzyszenie konto bankowe zebrane na...
0

Zakończenie zbiórki publicznej 2018/408/OR

Szanowni Państwo,

10 listopada br. zakończyliśmy zbiórkę publiczną 2018/408/OR w ramach której zbieraliśmy środki na pomoc osobom niepełnosprawnym z powiatu węgorzewskiego. Razem dzięki dobroci mieszkańców powiatu, otwartości i wrażliwości na los osób niepełnosprawnych zebraliśmy kwotę – 29740,82  zł.

Koszt organizacji zbiórki wyniósł – 800 zł co stanowi 2,6% zebranych środków. Rozdysponowaliśmy na pomoc niepełnosprawnym kwotę –  28940,82 zł.

Ponadto zebraliśmy na pomoc niepełnosprawnym darowizny w kwocie ( na dzień 10.11.2018 roku) – 112.879,69 zł. Powyżej wymieniona kwota darowizn to głównie darowizny adresowane na pomoc Wojtkowi Wasilewskiemu i Tomkowi Luty.

Beneficjentami pomocy byli:

Łukasz Filipek –  3659,82 zł.

Wojtek Wasilewski – 2175...

0

Kolonia i obóz w Przerwankach….

Zakończyliśmy projekt realizowany przez Fundację ze wsparciem Burmistrza Węgorzewa oraz PEPCO Poland sp zoo. W kolonii (do 10 sierpnia) brało udział 33 zuchów w wieku 7-10 lat, w obozie − 50 harcerzy w wieku 11-16 lat.

Zarząd Fundacji dziękuję za wsparcie naszym sponsorom, jak i kadrze dzięki której udało się stworzyć bezpieczne warunki wypoczynku dzieci i młodzieży. Razem z oferty fundacji w 2018 roku skorzystało ponad 210 dzieci i młodzieży, w tym głównie z powiatu węgorzewskiego.

Więcej informacji pod linkiem

https://wegorzewo.pl/…/indianskie_lato_2018_czyli_niech_zyj…

0

Półkolonie za nami….

Półkolonie żeglarskie dla dzieci z rodzin najuboższych Powiatu  Węgorzewskiego – projekt realizowany w ramach grantu z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Rada Mazurskiej  Fundacji Edukacyjnej „Bonus Pastor”  dziękuje  LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie za przyznanie grantu na organizację półkolonii.

Dziękujemy:

PEPCO Poland SP zoo za wsparcie finansowe projektu,

Panu Jurkowi Dziokanowi za udostepnienie infrastruktury na potrzeby półkolonii.

Panu Markowi Lipskiemu i firmie „Piękny Brzeg SP zoo za pomoc w organizacji półkolonii.

Pani Dorocie Giczewskiej, Dyrektorowi  Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie, za sprawną rekrutację uczestników półkolonii.

Panu Markowi K...

0

Informacja dla rodziców dzieci które wezmą udział w półkoloniach

Po przeprowadzonej analizie i konsultacji z Kierownikiem półkolonii postanowiliśmy spełnić oczekiwania rodziców i przyjąć następujący model: zbiórka dzieci rano 7,30 do 8,00 na terenie parafii Dobrego Pasterza (wiata), następnie przemarsz na Rusałkę (ok 1 godziny).  Zakończenie zajęć godz. 16.00 i przemarsz do Węgorzewa. Odbiór dzieci godz 17.00 do 17.30 na terenie parafii Dobrego Pasterza.

Organizator

0

Informacja w sprawie RODO

Zarząd Fundacji zgodnie z zapisami artykułu 13 RODO informuje:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Mazurska Fundacja Edukacyjna ‘Bonus Pastor” z siedzibą w Węgorzewie ul. Pionierów 4 operator strony internetowej www.bonuspastor.eu  oraz profilu na FB.

Każdy ma możliwość kontaktu z nami, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych.

Dane kontaktowe:

Mail –  wegorz@sds.pl   lub  andy4321@onet.pl

Adres –  11-600 Węgorzewo ul.  Pionierów 4

tel./fax. +48 87 427 21 53

Informacje kontaktowe można znaleźć na naszej stronie www.bonuspastor.eu

Wasze dane osobowe uzyskaliśmy od Was w czasie realizacji różnych projektów z Waszym udziałem.

Przetwarzaliśmy i przetwarzamy Wasze dane osob...

0

PÓŁKOLONIA DLA DZIECI

INFORMACJA

PÓŁKOLONIA DLA DZIECI

W OŚRODKU RUSAŁKA, ul. LEŚNA 2, Węgorzewo

Mazurska Fundacja Edukacyjna BONUS PASTOR informuje, że podczas tegorocznych wakacji będziemy organizatorami półkolonii letniej dla dzieci z klas trzy – siedem szkół podstawowych.

Półkolonie odbędą się w terminach –  –  I turnus 2-13. 07 –  II turnus 16-27. 07. 2018 r. w OŚRODKU RUSAŁKA, ul. LEŚNA 2, Węgorzewo 11-600, ZAKŁAD GASTRONOMICZNO-HOTELARSKI JERZY DZIOKAN,

Warunki uczestnictwa:

 • należy zgłosić swój udział w półkolonii w MOPS Węgorzewo oraz pobrać do wypełnienia kartę kwalifikacyjną (do 25.05.2018r.).
 • Do dnia 1.06.2018r. należy złożyć wypełnioną kartę kwalifikacyjną siedzibie MOPS Węgorzewo.
 • Dojazd (7.30 – 8.00) oraz powrót (16.30-17...
0

Otwarcie sezonu żeglarskiego 2018 Ośrodek Piękny Brzeg – Węgorzewo

 

W trakcie otwarcia sezonu żeglarskiego 2018 w Węgorzewie zorganizowanym 1 maja br. na ośrodku Piękny Brzeg była prowadzona zbiórka publiczna na cele pomocy osobom niepełnosprawnym z naszego powiatu. Gratulacje dla zespołu Pani Ewy Roch ….. W tym roku dla Łukasza Filipka zebrano ponad 11500 zł. Podziękowanie za Wielkie Serce Mieszkańcom Węgorzewa i Turystom uczestniczącym w imprezie…..

0

Rondo imienia ŚP Ks Piotra Mazurka SDS


Na XLVI Sesji Rady Miejskiej radni przyjęli 25. kwietnia br uchwałę nadającą rondu przy ulicach Targowej i Armii Krajowej imię Ś.P. Księdza Piotra Mazurka SDS.

Zarząd Fundacji składa podziękowania wszystkim Mieszkańcom Węgorzewa i okolic, którzy poparli wniosek skierowany do Rady Miejskiej przez Fundację „Bonus Pastor”. Dziękujemy także Radnym Węgorzewskim za docenienie zaangażowania Ks Piotra w pracy na rzecz lokalnej społeczności i podjęcie ww decyzji.

Zarząd Mazurskiej Fundacji Edukacyjnej „Bonus Pastor”